Доручення — це юридичний документ, що дає право одній особі, юридичній або фізичній, діяти в певних структурах та представляти інтереси від імені іншої особи, організації або підприємства.

В дорученні має зазначатися, хто уповноважує, представник, керівник, директор та кого уповноважують, фізична особа або працівник цього ж підприємства, організації. Крім того в дорученні мають зазначатися повноваження доручителя, його певні та можливі дії в предствництві інтересів. Робоче доручення, від іменні керівника завіряється підписом самого керівника та печаткою, в нотаріальному завіренні необхідності не має.

В дорученні має зазначатися, хто уповноважує, представник, керівник, директор та кого уповноважують, фізична особа або працівник цього ж підприємства, організації. Крім того в дорученні мають зазначатися повноваження доручителя, його певні та можливі дії в предствництві інтересів. Робоче доручення, від іменні керівника завіряється підписом самого керівника та печаткою, в нотаріальному завіренні необхідності не має.

У даному випадку ми розглянемо зразок типового, робочого доручення на представництво інтересів підприємства. Як за правило такі доручення видаються бухгалтерам або юристам певної організації.

Зразок доручення:

                             ДОРУЧЕННЯ
           №____ від «_____» _________2012 р.

   Закрите акціонерне товариство «Доручення» (ідентифікаційний код за ЄДРОПУ 555555), юридична адреса: вул. Богатирська, 12 в особі керівника _________________________________________, який діє на підставі Статуту, доручає __________________________________ (паспорт _____№______ виданий __________ Оболонським РУ ГУМВС України в м. Києві від 17.05.201 року), що займає посаду____________________, представляти інтереси ЗАТ «Доручення» з питань подання заяв, скарг, складання договорів (з правом підпису) в органах держструктур, інших комерційних структурах, судах, правоохоронних органах та прокуратурі.

Доручення видано на строк до __ 2015 року

Підпис (П.І.Б. уповноваженої мною особи) засвідчую __

Директор ЗАТ ___ П.І.Б, підпис та М. П.

Зразок доручення

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap