ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Місто _______                                      “___” ______ 20__ року.

___________________________________________, що мешкає (прізвище, ім’я по батькові)

_________________________________________________________

паспорт: серія ___ № _____________, виданий __________________ “___”____________ р. (надалі іменується “Чоловік”), з одного боку,

та ___________________________________________, що мешкає (прізвище, ім’я по батькові)

__________________________________________________________паспорт: серія ___ № _____________, виданий __________________ “___” ________ _____ р. (надалі іменується “Дружина”), з іншого боку (надалі разом іменуються “Подружжя”),

подавши заяву про реєстрацію шлюбу, керуючись ст. ст. 92 – 102 Сімейного кодексу України, уклали цей Шлюбний договір про таке:

1. Цим Шлюбним договором регулюються майнові відносини між Подружжям та визначаються майнові права та обов’язки Подружжя, у тому їх відповідні права як батьків. 

2. Цей Шлюбний договір не регулює особисті відносини між Подружжям, а також особисті відносини між Подружжям та їх дітьми.

3. Подружжя визначає наступний правовий режим майна у їхньому шлюбі:

3.1. Із майна, яке буде  нажите Подружжям за час шлюбу,  __/__ (____ ____________________________________) його частини належатимуть Чоловікові, а __/__ (___________________________________________) частина Дружині. Це положення діє і у випадку, коли один з Подружжя буде зайнятий веденням домашнього господарства чи доглядом за дітьми.

3.2. На праві спільної сумісної власності Подружжю буде належати майно, отримане в дар кожним із Подружжя в період перебування в зареєстрованому шлюбі, а також придбані ним за цей час коштовності та предмети розкоші. Режим спільної сумісної власності, визначений у цьому пункті Шлюбного договору, встановлюється у відповідності до чинного в Україні сімейного законодавства.

3.3. Інше майно, яке належало кожному з Подружжя до вступу в шлюб, а також одержане нами під час шлюбу в порядку успадкування, є особистою приватною власністю відповідно Чоловіка або Дружини.

3.4. Чоловік зобов’язується разом із Дружиною, ___________________, утримувати її непрацездатну матір – _________________, надати можливість для проживання її разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати їй щомісячно грошові суми в розмірі ___________ грн.

3.5. Дружина зобов’язується ощадливо ставитись до сімейного бюджету, здійснюва­ти облік проведених витрат покупки на суму більше ________, про що ставити до відома Чоловіка.

3.6. Придбання речей на суму більше __________ здійснюється за спільною попередньою домов­леністю Подружжя.

3.7. У разі втрати одним із Подружжя працездатності інший зобов’язується надавати йому матеріальну допомогу у розмірі не менше ___ мінімальних заробітних плат щомісячно, але не більше _____ % його місячного доходу.

3.8. Чоловік зобов’язується забезпечити проживання своєї сім’ї в окремій квартирі, окремо від батьків Дружини чи його батьків протягом перших п’яти років подружнього життя.

3.9.______________________________________________________   ________________________________________________________.

              3.10._____________________________________________________ _________________________________________________________.

4. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

5. Цей Шлюбний договір набуває чинності у день реєстрації шлюбу між Подружжям.

6. Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку.

7. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені Подружжям шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

8. Цей Шлюбний договір також може бути змінений у випадку та у порядку, визначеному чинним в Україні сімейним законодавством.

9. Подружжя має право відмовитися від цього Шлюбного договору. Права та обов’язки Подружжя, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання Подружжям до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору. 

10. На вимогу одного із подружжя цей Шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання.

11. Цей  Шлюбний договір складено українською мовою, на ____ аркушах, в 3-х  автентичних примірниках, один з яких  зберігається в справах ______________________________________ нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з Подружжя.

 Підписи:   

Чоловік______________________________/_____________/    

Дружина ___________________________/____________/

Шлюбний договір

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap