Пілотний проект із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок реалізується стосовно земельних ділянок, державна реєстрація яких здійснюється за: проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земель. Загальний строк здійснення держреєстрації земельної ділянки державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру за принципом екстериторіальності не повинен перевищувати 7 робочих днів з дня реєстрації заяви

З 10 червня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня поточного року № 455 (далі за текстом – Постанова), якою, зокрема, затверджено Тимчасовий порядок взаємодії між державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок (далі за текстом – Тимчасовий порядок).

Зауважимо, що згідно з п. 1 Постанови Уряд погодився з пропозиціями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру стосовно реалізації з 10 червня 2020 року в територіальних органах Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, що забезпечують здійснення повноважень з державної реєстрації земельних ділянок, пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок строком до двох років.

Так, затверджений Тимчасовий порядок визначає механізм взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок під час державної реєстрації земельної ділянки державними кадастровими реєстраторами.

Пілотний проект із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок реалізується стосовно земельних ділянок, державна реєстрація яких здійснюється за (п. 2 Тимчасового порядку):

  • проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
  • технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
  • технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земель (далі – документація із землеустрою).

Для державної реєстрації земельної ділянки заява з документами, передбаченими ч. 4 ст. 24 Закону України від 7 липня 2011 року № 3613-VI “Про Державний земельний кадастр”, подається територіальному органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки через центр надання адміністративних послуг з урахуванням вимог п. 2 Тимчасового порядку у паперовому вигляді та в електронній формі .

Заява в електронній формі з доданими документами також може бути подана відповідно до п. 6 Тимчасового порядку.

Документація із землеустрою в електронній формі засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису особи, яка відповідно до вимог ст. 26 Закону України від 22 травня 2003 року № 858-IV “Про землеустрій” є розробником проекту землеустрою (далі – розробник), що підтверджує його відповідність оригіналу документації із землеустрою у паперовому вигляді.

Відповідно до п. 6 Тимчасового порядку заява в електронній формі з доданими документами може бути подана засобами телекомунікаційного зв’язку відповідно до вимог п.п. 110-1 і 110-2 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру в день надходження заяви про державну реєстрацію земельної ділянки з доданими документами, крім випадку, зазначеного у п. 6 Тимчасового порядку:

  • приймає подані документи та перевіряє їх на відповідність вимогам, зазначеним у п. 67 Порядку ведення Державного земельного кадастру;
  • здійснює дії, передбачені п. 70 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Згідно з п. 8 Тимчасового порядку після прийняття та реєстрації заяви з доданими документами в Державному земельному кадастрі відповідно до п. 6 і п. 7 Тимчасового порядку програмним забезпеченням Державного земельного кадастру за принципом випадковості обирається інший територіальний орган Держгеокадастру, Державний кадастровий реєстратор якого здійснюватиме державну реєстрацію земельної ділянки.

Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру, вибраний за принципом випадковості програмним забезпеченням Державного земельного кадастру, відповідно до п.п. 73, 75, 77, 87 і 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру здійснює відповідні дії та формує витяг або рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки за формою згідно з додатком в електронній формі та накладає на них кваліфікований електронний підпис.

Надсилає такі відомості також у формі електронного документа з використанням технічних засобів телекомунікацій на адресу веб-сторінки, за якою здійснювалося подання заяви.

Відповідно до п. 9 Тимчасового порядку у разі держреєстрації земельної ділянки Державним кадастровим реєстратором, вибраним за принципом випадковості програмним забезпеченням Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в держреєстрації земельних ділянок:

позначка, передбачена пп. 2 п. 75 Порядку ведення Державного земельного кадастру, не проставляється;

розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора не є підставою для прийняття Державним кадастровим реєстратором рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до п.п. 70, 73, 77-85 Порядку ведення Державного земельного кадастру за результатами перевірки документів, передбачених п. 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Розгляд заяв з доданими документами та державна реєстрація земельних ділянок або прийняття рішень про відмову у державній реєстрації земельних ділянок здійснюються Державним кадастровим реєстратором у порядку черговості їх надходження. Під час розгляду документів, поданих для держреєстрації земельної ділянки, опрацьовуються документи в електронній формі, сформовані у програмному забезпеченні Державного земельного кадастру, із накладеним на них кваліфікованим електронним підписом.

Після здійснення дій, зазначених у п. 9 Тимчасового порядку, програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в автоматичному порядку повертається заява із сформованими документами територіальному органу Держгеокадастру за місцем їх подання або територіальному органу Держгеокадастру за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, зазначеного у заяві, якщо така заява подавалася згідно з п. 6 Тимчасового порядку.

Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки або за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, зазначеного у заяві, якщо така заява подавалася згідно з п. 6 Тимчасового порядку, роздруковує заяву, витяг або рішення про відмову у держреєстрації земельної ділянки із сформованими відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру іншими документами, підписує зазначені документи та засвідчує свій підпис власною печаткою, подає їх відповідному центру надання адміністративних послуг для видачі.

Перевірка стану опрацювання та результатів розгляду заяви здійснюється за допомогою офіційного веб-сайту Держгеокадастру за реєстраційним номером заяви (п. 14 Тимчасового порядку).

Загальний строк здійснення держреєстрації земельної ділянки державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру за принципом екстериторіальності не повинен перевищувати 7 робочих днів з дня реєстрації заяви (п. 15 Тимчасового порядку).

Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру надається за формою, наведеною у додатку до тимчасового порядку.

Також, Постановою затверджено зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України і, водночас, доручено:

  • Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до вимог Тимчасового порядку, затвердженого Постановою, забезпечити до 10 червня 2020 року розроблення та впровадження програмного забезпечення у складі Державного земельного кадастру, необхідного для реалізації Постанови;
  • Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства подати до 1 червня 2021 року Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок.

Постанова набрала чинності з дня її офіційного опублікування – 10 червня 2020 року (опубліковано: “Урядовий кур’єр” від 10.06.2020 року № 108).

Принцип екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap