Після закінчення строку дії концесійного договору концесіонер зобов’язаний повернути об’єкт концесії у відповідному технічному стані, визначеному концесійним договором. Не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії концесійного договору, якщо не визначено іншого строку, розпочинається обстеження стану об’єкта концесії. За результатами обстеження готується звіт про обстеження об’єкта концесії. Концесієдавець та концесіонер у строк, що не перевищує 3 місяців після затвердження звіту, мають визначитися з відповідальними особами сторін для підготовки об’єкта концесії до передачі від концесіонера до концесієдавця.

З 23 липня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня поточного року № 621 (далі за текстом – Постанова), якою затверджено Порядок повернення концесієдавцю об’єкта концесії після припинення дії концесійного договору (далі за текстом – Порядок).

Відповідно до п. 1 коментованого Порядку, він визначає процедуру повернення концесієдавцю об’єкта концесії після припинення дії концесійного договору у зв’язку із закінченням строку його дії або достроковим припиненням концесійного договору. Водночас, уточнюється, що порядок та умови повернення об’єкта концесії визначається з урахуванням положень концесійного договору.

Повернення концесієдавцю об’єкта концесії у зв’язку із закінченням строку дії концесійного договору

Після закінчення строку дії концесійного договору концесіонер зобов’язаний повернути об’єкт концесії у відповідному технічному стані, визначеному концесійним договором (п. 3 Порядку).

Концесіонер, якщо інше не визначено концесійним договором, зобов’язаний:

за 2 роки до закінчення строку дії концесійного договору, якщо інший строк не визначено концесійним договором:

  • письмово повідомити концесієдавцю про всі обтяження об’єкта концесії та майнових прав, що випливають із концесійного договору, а також про план дій щодо їх припинення до закінчення строку дії концесійного договору;
  • розпочати дії, спрямовані на припинення будь-яких обтяжень об’єкта концесії та майнових прав, що випливають із концесійного договору, і письмово повідомляти з періодичністю, визначеною концесійним договором, концесієдавцю про поточний стан наявних обтяжень шляхом надсилання актуальних інформаційних довідок разом з наданням/надсиланням актуальних відомостей з відповідних державних реєстрів згідно із законодавством;
  • письмово повідомити концесієдавцю про майно, що входить до складу об’єкта концесії, та відповідно до умов концесійного договору тимчасово передане в оренду, а також надати копії договорів оренди;

за 1 рік до закінчення строку дії концесійного договору, якщо інший строк не визначено концесійним договором, погоджувати із концесієдавцем:

  • внесення змін або припинення будь-яких договорів, права та обов’язки за якими можуть бути передані концесієдавцю чи іншій особі, визначеній концесієдавцем;
  • вчинення будь-яких правочинів, внаслідок яких може відбутися відчуження майнових прав, що випливають із концесійного договору.

Згідно з п. 5 Порядку не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії концесійного договору, якщо не визначено іншого строку, розпочинається обстеження стану об’єкта концесії. Таке обстеження проводить комісія для обстеження стану об’єкта концесії, до якої входять представники концесієдавця та концесіонера, або залучає за погодженням із концесіонером спеціалізовану організацію. За результатами обстеження готується звіт про обстеження об’єкта концесії.

Концесієдавець та концесіонер у строк, що не перевищує 3 місяців після затвердження звіту, мають визначитися з відповідальними особами сторін для підготовки об’єкта концесії до передачі від концесіонера до концесієдавця та узгодити план заходів з передачі об’єкта концесії (п. 8 Порядку).

Постанова набрала чинності з дня її офіційного опублікування – 23 липня 2020 року (опубліковано: “Урядовий кур’єр” від 23.07.2020 року № 140).

Процедура повернення об’єкта концесії!
Метки:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap