01 червня 2021 року Верховна Рада України прийняла законопроект №5246 від 15.03.2021 року, а саме Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

Таким чином, в Україні було офіційно запроваджено електронний документообіг у кримінальному провадженні. 

Перш за все зазначу, що згідно Прикінцевих положень Закону він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців із дня його опублікування, а тому інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування (далі – ІТСДР) запрацює лише взимку цього року. Цього часу має бути достатньо аби підлаштувати органи прокуратури, досудового розслідування до роботи в новому Е-форматі.

Що ж собою являє нова система? 

Згідно нової статті 106-1 Кримінального процесуального кодексу України інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування – це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні.

Порядок функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування визначається положенням, яке затверджується спільно Офісом Генерального прокурора, органом, у складі якого функціонує орган досудового розслідування, а також органом, що затверджує положення про систему, яка функціонує в суді відповідно до статті 35 цього Кодексу.

Таким чином, аби ІТСДР запрацювала вищезазначеним органам варто в найкоротші строки розробити та затвердити відповідне положення, аби у всіх зацікавлених суб’єктів був час з ним ознайомитися до початку роботи системи. 

Слідчий, дізнавач, прокурор, слідчий суддя, суд, а також захисник (за його згодою) використовують, а інші учасники кримінального провадження можуть використовувати інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування під час реалізації своїх повноважень, прав та інтересів, передбачених цим Кодексом, за умов та в порядку, що визначені положенням про таку систему.

Таким чином обов’язковим повне використання системи є для слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого судді та суд, а от захисник у кримінальному провадженні за бажанням може вимагати доступу до матеріалів справи саме у паперовому вигляді. 

У разі використання зазначеної у цій статті системи дослідження матеріалів досудового розслідування, наявних у такій системі, може здійснюватися з використанням доступу до них через цю систему.

Матеріали досудового розслідування, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, передаються, їх копії чи примірники надаються в електронній формі, а за рішенням слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого судді, суду, які їх передають чи надають, – у паперовій формі.

Документи, підписані, погоджені в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування з використанням кваліфікованого електронного підпису, їх примірники в електронній та паперовій формі визнаються оригіналами документів.

Імовірно, що із введенням в дію ІТСДР будуть бажаючі отримати відомості з неї незаконним шляхом. З метою попередити такі дії зміни до Кримінального процесуального кодексу України передбачають, що несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Відповідні зміни були внесені і до інших статей Кримінального процесуального кодексу України. Відтак, було уточнено порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Відповідно, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, здійснюється шляхом надання доступу до них або надання електронних копій чи примірників таких матеріалів.

Особливу увагу привертає і нова процедура відкриття матеріалів досудового розслідування, яка тепер також може здійснювати в електронному форматі шляхом надання доступу до матеріалів або надання електронних копій таких матеріалів, засвідчених в установленому порядку. 

            Отже, нові технології, спрямовані на цифровізацію кримінального процесу ставлять багато запитань перед його учасниками і змушують відійти від звичних процедур. Очікуємо, що нова система та переведення кримінального провадження в Е-формат принесуть свої позитивні результати вже в перші місяці функціонування та дійсно сприятимуть ефективному дізнанню та слідству. 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СМАРТФОНІ-ЗАКОН ПРИЙНЯТО»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap