Договір оренди нерухомого майна

Договір оренди нерухомого майна

ДОГОВІР №_________ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА             м. _____                                                                                       “ ____ “ _____ 20___р. ___________________, в особі керівника ___________, що діє на підставі Статуту,  (в подальшому – Орендодавець), з однієї сторони, та ___________________, в особі керівника _____________________ , що діє на підставі