НБУ визначив заходи впливу на порушників фінансового моніторингу

НБУ визначив заходи впливу на порушників фінансового моніторингу

Національний банк за порушення установами вимог Закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та/або нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)