Шлюбний договір

Шлюбний договір

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР Місто _______                                      “___” ______ 20__ року. ___________________________________________, що мешкає (прізвище, ім’я по батькові) _________________________________________________________ паспорт: серія ___ № _____________, виданий __________________ “___”____________ р. (надалі іменується “Чоловік”), з одного боку,