Шлюбний договір

Шлюбний договір

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР Місто _______                                      «___» ______ 20__ року. ___________________________________________, що мешкає (прізвище, ім’я по батькові) _________________________________________________________ паспорт: серія ___ № _____________, виданий __________________ «___»____________ р. (надалі іменується «Чоловік»), з одного боку,