Договір оренди нерухомого майна

Договір оренди нерухомого майна

ДОГОВІР №_________ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА             м. _____                                                                                       “ ____ “ _____ 20___р. ___________________, в особі керівника ___________, що діє на підставі Статуту,  (в подальшому – Орендодавець), з однієї сторони, та ___________________, в особі керівника _____________________ , що діє на підставі

Шлюбний договір

Шлюбний договір

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР Місто _______                                      “___” ______ 20__ року. ___________________________________________, що мешкає (прізвище, ім’я по батькові) _________________________________________________________ паспорт: серія ___ № _____________, виданий __________________ “___”____________ р. (надалі іменується “Чоловік”), з одного боку,

Зразок Договору безпроцентної позики грошей

Зразок Договору безпроцентної позики грошей

Договір безпроцентної позики грошей Місто_______________                                                      “__”______________202__року. Ми, що нижче підписалися: з одного боку – ______________________________ (ІН__________), який постійно мешкає в м. _______________, пр-т _______________, №____, кв.___, далі за текстом Позикодавець, і з іншого боку –

Зразок Безстрокового трудового договору

Зразок Безстрокового трудового договору

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР №__ Місто___                                “__” ______ 200рік. Закрите акціонерне товариство «________» (далі за текстом – Роботодавець), в особі голови правління __________________, який діє на підставі статуту з одного боку, та __________________,  (далі – за текстом – Працівник), паспорт серії _

Зразок доручення

Доручення — це юридичний документ, що дає право одній особі, юридичній або фізичній, діяти в певних структурах та представляти інтереси від імені іншої особи, організації або підприємства. В дорученні має зазначатися, хто уповноважує, представник, керівник, директор та кого уповноважують, фізична

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи — документ, що характеризує людину позитивно або негативно, описує характер, ділові якості працівника і його прфесійні навички. Важливий в діловодстві документ, що дає можливість заочного уявлення людини і відіграючий важливу роль в большості Українських держустанов. Характеристику

Гарантійний лист – зміст і зразок

Суть гарантійного листаГарантійний лист – це, з юридичної точки зору, документ, який повинен містити підтвердження і гарантії реалізації взятих на себе обов’язків від однієї сторони, відносно іншої. Такі зобов’язання можуть бути на надання будь-яких послуг, виконання різних робіт, з оплати