Для фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, єдиний внесок встановлюється в розмірі 8,41 %.

Нагадуємо, з 21 серпня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 10 червня 2020 року № 283 (далі за текстом – Наказ), яким внесено зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі за текстом – Інструкція), затверджену наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449.

Платники єдиного внеску

Згідно з новою редакцією абз. 7 пп. 2 п. 1 розділу ІІ Інструкції платниками єдиного внеску підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу з тимчасової непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновителям, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Серед іншого, змінами в абз. 5 пп. 1 п. 1 розділу ІІ виключено слова “дипломатичні представництва і консульські установи України,”. Водночас п. 1 розділу ІІ Інструкції доповнено новим пп. 7, згідно з яким платниками єдиного внеску є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зовнішніх зносин, уповноважений орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, – за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника. Відповідно зазначені платники єдиного внеску є страхувальниками для застрахованих осіб (доповнення до п. 3 розділу ІІ Інструкції).

База нарахування та розміри єдиного внеску

Новою редакцією п. 6 розділу III Інструкції передбачається для підприємств, установ і організацій, фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” в розмірі 8,41 % суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР “Про оплату праці”, та суми оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для працюючих осіб з інвалідністю.

Відповідно нової редакції зазнає абз. 4 п. 9 розділу ІІІ Інструкції вимоги щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід), що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються до заробітної плати (доходу) працівника з інвалідністю, який працює на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи – підприємця, у тому числі тієї, яка обрала спрощену систему оподаткування, де застосовується ставка 8,41 %.
 
Новим абз. 8 п. 9 розділу ІІІ Інструкції встановлено, що також зазначена норма не застосовується під час нарахування єдиного внеску за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника.
 
Крім того, розділ ІІІ Інструкції доповнено новим п. 12 такого змісту згідно з яким для платників, зазначених у пп. 7 п. 1 розділу II Інструкції, єдиний внесок для непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, встановлюється в розмірі 22 % на суми мінімальної заробітної плати, затвердженої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, що діє на день нарахування. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

У разі коли період, за який нараховується єдиний внесок, становить менш як 1 календарний місяць, єдиний внесок розраховується у розмірі, пропорційному до кількості календарних днів місяця, за який сплачується такий внесок.

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування – 21 серпня 2020 року (опубліковано: “Офіційний вісник України” від 21.08.2020 року № 65).

Оновлено інструкцію про порядок нарахування та сплати ЄСВ!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap