Торги з продажу арештованого майна проводяться в такі строки: а) для торгів за фіксованою ціною – не раніше 7, але не пізніше 10 робочих днів після внесення лота до Системи; б) для електронних торгів: – для лотів зі стартовою ціною до 5000,00 грн – не раніше 12, але не пізніше 15 робочих днів після внесення лота до Системи; – для лотів зі стартовою ціною від 5000,01 до 1000000,00 грн – не раніше 20, але не пізніше 25 робочих днів після внесення лота до Системи; – для лотів зі стартовою ціною від 1000000,01 грн – не раніше 30, але не пізніше 35 робочих днів після внесення лота до Системи.

Міністерство юстиції України наказом від 28 серпня 2020 року № 2933/5 (далі за текстом – Наказ) затвердило зміни до Порядку реалізації арештованого майна (далі за текстом – Порядок), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5.

Загальні положення

Зауважимо, Наказом затверджено зміни до всіх розділів Порядку, а один з них – ХІІІ “Порядок залучення Оператора” – виключено. Отже, після набрання чинності Наказом, Порядок складатиметься з 14 розділів, а не з 15 (як зараз).

Наказ викладає у новій редакції розділ І Порядку “Загальні положення”. Серед іншого, визначено, що:

  • адміністратор електронної торгової системи (далі – Адміністратор) – визначена Міністерством юстиції України юридична особа, відповідальна за забезпечення функціонування електронної торгової системи та уповноважена на здійснення заходів із супроводження програмного та технічного забезпечення центральної бази даних електронної торгової системи, збереження та захисту даних, що містяться у ній, обслуговування цієї системи, забезпечення її безперебійної роботи та доступу користувачів до неї, виконання інших функцій, передбачених Порядком. Забороняється поєднання функцій Адміністратора та оператора електронного майданчика або Адміністратора і організатора електронних торгів, торгів за фіксованою ціною в одній особі;
  • гарантійний внесок – грошова сума, зарахована на рахунок оператора електронного майданчика, яку за одним лотом сплачує учасник електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) у розмірі 10 % (5 % – у разі продажу предмета іпотеки) від стартової ціни лота для забезпечення виконання зобов’язання учасника щодо участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною);
  • електронна торгова система (далі – Система) – дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність Системи. Система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) в електронній формі.

Порядок функціонування Системи для підготовки та проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) визначається Регламентом роботи електронної торгової системи, який затверджується Адміністратором;

  • етап подання цінових пропозицій – проміжок часу, протягом якого всім учасникам електронних торгів надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до Порядку;
  • закрита цінова пропозиція – сума коштів, сплата якої декларується учасником електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) до проведення відповідних торгів та подається в особистому кабінеті через оператора електронного майданчика до Системи до закінчення кінцевого терміну прийняття заявок на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною);
  • користувач – фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка зареєстрована на електронному майданчику в Системі та має намір взяти участь в електронних торгах або в торгах за фіксованою ціною;
  • мінімальний крок електронних торгів (зараз Порядок містить визначення “крок електронних торгів”) – мінімальна надбавка, на яку в ході електронних торгів (або на етапі подання закритих цінових пропозицій) може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Мінімальний крок електронних торгів становить 5 % стартової ціни, якщо вартість майна становить від 0,01 до 10000,00 грн включно; 3 % стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10000,01 до 100000,00 грн включно; 2 % стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100000,01 до 1000000,00 грн включно; 1 % стартової ціни, якщо вартість майна становить 1000000,01 грн та більше;
  • оператор електронного майданчика (далі – Оператор) – юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик, який підключений до центральної бази даних Системи, діє відповідно до договору, укладеного з Адміністратором, та яку уповноважено на здійснення реєстрації учасників (крім реєстрації учасників електронних торгів з реалізації предмета іпотеки), зарахування гарантійних внесків учасників, розгляд та перевірку заявок на участь в електронних торгах, підписання протоколу електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), розподіл винагороди за організацію та проведення електронних торгів, виконання інших функцій, передбачених Порядком.

Довідково: зараз Порядок містить визначення “оператор електронного торгового майданчика (далі – Оператор)” – суб’єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що діє від власного імені та на власний ризик, має право використовувати електронний торговий майданчик, який підключений до центральної бази даних системи електронних торгів, внаслідок чого отримує можливість здійснювати передбачені Порядком функції з реалізації арештованого майна відповідно до вимог Порядку.

Підготовка до проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною)
Змінами до розділу ІII, серед іншого, уточнено, що:

  • розмір винагороди Адміністратора становить 0,1 % вартості реалізованого майна;
  • розмір винагороди Організатора становить 3,9 % вартості реалізованого майна (зараз абз. 1 п. 2 розділу ІІІ Порядку встановлено, що розмір винагороди Організатора становить до 4 % вартості реалізованого майна).

Розмір винагороди Оператора становить 1 % вартості реалізованого майна (зараз абз. 2 п. 2 розділу ІІІ Порядку встановлено, що розмір винагороди Оператора становить до 1 % вартості реалізованого майна  і сплачується Оператору за умови, що переможець подавав заявку на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) через електронний торговий майданчик Оператора).

Оператор має право на винагороду і в тому випадку, коли переможець електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), що подав заявку на участь у відповідних торгах через електронний майданчик Оператора, був дискваліфікований Організатором.

У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Оператор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна.

Відповідно до нової редакції п. 3 розділу ІІІ Порядку, Організатор вносить до електронної торгової системи (далі – Система) інформацію про майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною)) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на 3й робочий день з дати її отримання. Лот вноситься за типом, найменуванням, категорією відповідно до класифікації, яка підтримується Системою, що забезпечує вільний та прямий пошук за відповідними пошуковими критеріями.

Торги з продажу арештованого майна проводяться в такі строки:

а) для торгів за фіксованою ціною – не раніше 7, але не пізніше 10 робочих днів після внесення лота до Системи;

б) для електронних торгів:

для лотів зі стартовою ціною до 5000,00 грн – не раніше 12, але не пізніше 15 робочих днів після внесення лота до Системи;

для лотів зі стартовою ціною від 5000,01 до 1000000,00 грн – не раніше 20, але не пізніше 25 робочих днів після внесення лота до Системи;

для лотів зі стартовою ціною від 1000000,01 грн – не раніше 30, але не пізніше 35 робочих днів після внесення лота до Системи.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім п.п. 1, 2 Наказу (зміни до Порядку), які набирають чинності з дня, наступного за днем розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України оголошення про початок реалізації арештованого майна в електронній торговій системі, адміністратором якої є державне підприємство “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”. Станом на день підготовки матеріалу Наказ і його п.п. 1, 2 не набрали чинності.

Реалізація арештованого майна по-новому

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap